בית הספר שחר

בית הספר שחר

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

פעילות תנועה ושירה עם כיתות א'

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי ביה"ס לומדים חלקי גוף באנגלית.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

שיח באנגלית בין תלמידות הכיתה.

מידעון 14 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

פעילות יום שיא באנגלית.

מידעון 27 במאי 2024
מדריך/ה: חווה

פעילות ודיון כיתתי בשיעור אנגלית.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידי כיתה ב' שרים את שיר ימות השבוע.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידי כיתה ב' שרים את השיר I speak English.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: חווה

חזרה על אוצר מילים באופן קבוצתי בכיתה.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: חווה

לימוד אוצר מילים במשחקים חוץ כיתתיים, על ידי שימוש בכרטיסיות.