בית הספר מוריה

בית הספר מוריה

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמיד מלמד את חבריו לכיתה תנועות באנגלית.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידה מלמדת את חבריה לכיתה תנועות באנגלית.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי הכיתה לומדים את שיר ההפכים.

מידעון 2 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי כיתות א-ב לומדים מספרים וחיות בפעילויות כיתתיות.

מידעון 12 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

פעילות שיא באנגלית.

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידי כיתות ב' שרים את השיר I speak English.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: חווה

משחק קבוצתי – למידת הגייה ואיות מספרים

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: חווה

לימוד אוצר מילים – בני המשפחה, באמצעות שימוש בכרטיסיות

מידעון 29 במאי 2023
מדריך/ה: חווה

דיון כיתתי באנגלית