בית הספר חופית

בית הספר חופית

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה

ABC song

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה

תלמידי הכיתה לומדים את שיר ההפכים.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה

למידת אוצר מילים מחוץ לכיתה – Animals.

מידעון 27 במאי 2024
מדריך/ה: צופיה

פעילויות בכיתה ללמידת אוצר מילים ותנועות דרך ספורט ותנועה.

מידעון 27 במאי 2024
מדריך/ה: צופיה
מידעון 13 ביוני 2023
מדריך/ה: מעיין

פעילות יום שיא באנגלית.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: מעיין

תלמידים שרים את שיר ימות השבוע.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: מעיין

תלמידי כיתות ב' שרים את שיר ימות השבוע.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: מעיין

יצירה כיתתית – פעילות מחוברת ABC