בית הספר חב"ד

בית הספר חב"ד

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה

תלמידי הכיתה שרים את השיר : Head, shoulders, knees and toes

מידעון 2 ביוני 2024
מדריך/ה: צופיה

בנות כיתה ב' יצאו לפעילות שירה באנגלית חוץ כיתתית

מידעון 12 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

פעיליות חוץ כיתתיות.

מידעון 12 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

יום שיא באנגלית.