בית הספר הרואה

בית הספר הרואה

מידעון 12 ביוני 2023
מדריך/ה: אורלי

למדנו מילות יחס in/on/under/between ויצאנו לחצר לתרגל אותן דרך משחק ים ויבשה – in/out.  קפצנו,צחקנו ונהניינו מאד.