בית הספר המגינים

בית הספר המגינים

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

ביצוע שיר ימות השבוע.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

ביצוע השיר Head, shoulders, knees and toes.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: צופיה

שיח קבוצתי באנגלית, על ידי העברת כדור.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: צופיה

לימוד אוצר מילים: חיות ומספרים, על ידי שימוש בכרטיסיות.

מידעון 31 במאי 2023
מדריך/ה: צופיה

עבודה בחוברות ABC, לימוד אוצר מילים ופעיליות יצירה כיתתיות