בית הספר אריאל

בית הספר אריאל

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי ביה"ס לומדים את שיר ההפכים.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי הכיתה לומדים את שיר ההפכים.

מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: חווה

תלמידי הכיתה לומדים את שיר ההפכים.

מידעון 27 במאי 2024
מדריך/ה: חווה

מצטייני שיעור כיתות ב'

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את שיר ימות השבוע.

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר Look around.

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר I speak English.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר Head, shoulders, knees and toes.

מידעון 1 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

למידת אוצר מילים תוך משחק, תנועה וספורט.