בית הספר אריאל

בית הספר אריאל

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את שיר ימות השבוע.

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר Look around.

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר I speak English.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

תלמידים שרים את השיר Head, shoulders, knees and toes.

מידעון 1 ביוני 2023
מדריך/ה: חווה

למידת אוצר מילים תוך משחק, תנועה וספורט.