בית הספר אחדות

בית הספר אחדות

שנת לימוד
שנת לימוד
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: דנה
מידעון 4 ביוני 2024
מדריך/ה: דנה

ABC song

מידעון 27 במאי 2024
מדריך/ה: דנה

הפעלת תלמידי כיתות א' ב' עם ABC בפעילות חוץ דרך שירים, ספורט ותנועה.

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

תלמידי כיתות א' וב' ביום צילום שיר ימות השבוע

מידעון 8 ביוני 2023
מדריך/ה: צופיה

תלמידים שרים את שיר ימות השבוע.