בית הספר אופק

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לורם איפסום דולור סיט אמט, לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

בית הספר אופק

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חגית

למדנו את ימות השבוע, ותרגלנו בעזרת שיר תראו איזה יופי אנחנו שרים!

מידעון 11 ביוני 2023
מדריך/ה: חגית

למדנו את שמות הירקות ותרגלנו בעזרת שיר הירקות.