יצירת קשר

מנהלות פרויקט אנגלית תכנית קרב באשדוד:
מיטל אבירם | meitala@karev.org.il
סיגל בר | sigalba@karev.org.il

מנהלות תכניות האנגלית במסגרת תכנית קרב:
אתי שמואל | תכנית שמים לב | Eti@samimlev.com
דנה אינסל | growing up with ABC | Danainsall@walla.com